Wolvox Genel Muhasebe Programı

AKINSOFT Wolvox Genel Muhasebe, muhasebeciler ve mali müşavirler için geliştirilmiş
çok kullanıcılı mali müşavir otomasyonudur.
Türkiye’nin en geniş çözüm ortağı ve hizmet ağı tarafından sunulan WOLVOX Genel
Muhasebe Yönetimi ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, tüm işlemlerini net
ve pratik bir şekilde takip edilebilir, alınması gereken kritik yönetim kararlarını güvenilir
veriler ışığında zamanında yapabilir ve ileriye dönük çalışmalar planlayarak uygulamalarına
dahil edebilirler. Tam entegrasyonlu çalışan WOLVOX ERP, Genel Muhasebe,
Beyanname, Demirbaş ve İnsan Kaynakları Programları ile veri girişleriniz hızlanırken,
tercihinize bağlı olarak modülleri birbirinden bağımsız da kullanabilirsiniz

Bu ürünü paylaş

Özellikler

Mouse kullanımına gerek kalmadan sadece
klavye ile kullanım olanağı.
• Geçmiş yıllara ve günün tarihi dışında bir tarihe
fiş girişi yapmayı engelleyerek, yanlış veri
girişini önleyebilme imkanı.
• Fişler üzerinde seçtiğiniz hesabın bakiyesini görüntüleyebilme.
• Fiş açıklamaları girmeden işleme devam etmeyi engelleyebilme.
• Fiş hareketlerini borç/alacak bilgisine göre kaydettiğiniz anda otomatik sıralayabilme.
• Ön muhasebeden oluşan fişler üzerinde düzenleme yapmayı engelleyebilme.
• Fişler üzerinde yevmiye madde numaralarına müdahale edebilme.
• Dövizli muhasebe kullanarak, döviz kur farkı fişleri oluşturabilme.
• Stok takip özelliğini aktif ederek, fişlerde stok seçimi yapabilme imkanı.
• Zamanlanmış fiş girişleriyle zamanı gelmeyen fişlerin raporlarda görünmesini
engelleyebilme imkanı.
• Açılış, tahsil, tediye, mahsup ve kapanış fişleri düzenleyebilme ve manuel olarak
fiş tipi tanımlayabilme imkanı.
• Açılış fişini bir önceki yılın kapanış fişinden otomatik oluşturmasını sağlayabilme.
• Mevcut şirket içerisinde veya farklı firmalarınız arası fiş kopyalayabilme.
• Fişlerinizi XML formatında kaydederek, farklı firmalarda da kullanabilme.
• Fiş üzerinde yazarken filtreleme özelliğinden faydalanarak, mouse kullanımına
gerek kalmadan hesap kodlarını ekleyebilme.
• Fiş içerisine MS. Excel’den hesap kodlarını ve işlem tutarlarını aktarabilme.
• Standart açıklamalardan seçim yaparak, fişe aktarabilme imkanı.
• Hızlı fiş giriş özelliği ile daha önce tanımladığınız fiş türlerinden seri bir şekilde
aktarım yapabilme imkanı.
• Fiş üzerinde dahil veya hariç olarak otomatik KDV hesaplatabilme ve hesap kodlarıyla
KDV hesaplarını ilişkilendirerek, ilgili hesabı seçtiğinizde KDV hesabının
otomatik yansımasını sağlayabilme imkanı.
• Fiş üzerinde BA/BS ve firma seçimi yaparak,
BA/BS formlarının otomatik oluşmasını sağlayabilme.
• Fiş içerisinde detay bilgiler girilerek oluşturulan
fişin; KDV-1, KDV-2 ve Muhtasar Beyannameye
direkt yansımasını sağlayabilme.
• Fiş içerisinde masraf merkezi seçerek, ihtiyaç
duyduğunuzda masraf merkezi raporlarına
erişebilme.
• Fiş bilgilerini anında Excel, HTML veya XML
olarak aktarabilme.
• Z raporu girişi ile gün sonlarında z raporları
üzerinden otomatik fiş oluşturabilme.
• Toplu fiş yazdırma özelliği sayesinde tüm
fişlerinizi seri bir şekilde, isterseniz fişler içerisindeyken
tek tek yazdırabilme.
• Yazdırma işlemini normal yazıcınızdan veya
txt formatını destekleyen yazıcılardan gerçekleştirebilme
imkanı.
• Günlük veya belirlenen tarih aralıklarında oluşturulan fişleri birleştirebilme.
• Fiş parçalama işlemi ile birleştirilen fişleri veya tek kayıtta toplanan fişleri parçalayabilme.
• Fiş sıralama işlemi sayesinde aynı türde ve belli bir aya ait olan fişlerinizi tek tuşla sıralayabilme.
• Madde no sıralama özelliği sayesinde belirttiğiniz ay içerisindeki fişlere toplu olarak yevmiye
madde no verebilme.
Hesap Planı
Hesap ağacınızın yapısı işletmenin büyüklüğü
veya yoğunluğu ile orantılı olarak büyümektedir.
Bu aşamada mükerrer kayıt girişleri ve hesap
planı üzerinden yapılması gereken takibatlar tam
bir karmaşaya yol açar. Sağlıklı bir hesap ağacı
yapısı WOLVOX Genel Muhasebe ile artık mümkün.
• Varsayılan hesap planı oluşturma işlemi
sayesinde mevzuatta yer alan 1-99 arası
hesap kodlarının otomatik oluşturulabilmesi.
• Excel’den hesap kod transferi sayesinde daha
önce kullandığınız hesap kodlarını seri bir
şekilde aktarabilme.
• Hesap durumu alanından faydalanarak, seçtiğiniz hesabın toplam işlem tutarını aylara
göre görüntüleyebilme.
• Hesap ağacını oluştururken belirtilen hesap kodlarına göre ağacın otomatik
yapılanması.
• Alt hesap kaydı esnasında hesabın birimini, bilanço grubunu, BA/BS tipini ve firma
kodunu, virman için karşılık hesap kodunu, belge türünü (Fatura-Fiş), ilişkili olduğu
KDV oranını ve KDV hesabını, dövizli bir hesap ise kullanılacak döviz birimini ve stoklu
çalışan bir hesap ise stok kodunu belirtebilme.
• Hesap planını tablo ve ağaç şeklinde görüntüleyebilme.
• Yanlışlıkla mükerrer açılan iki farklı hesabı tek tuşla birleştirebilme.
Masraf Merkezi
Genel muhasebe işlemlerinize ek olarak işletmenizin
masraflarını takip etmenize ve raporlamalarla
maliyet hesaplamalarınıza ışık tutmasına
olanak sağlayacak en önemli unsurdur masraf
merkezi. WOLVOX Genel Muhasebe Programı sayesinde
masraf merkezi işlemleriniz, normal işleyişinizle
birlikte ek bir yük getirmeden rayında
yürüsün.
• İşletmenize ait takip etmenizi gerektiren tüm
masraflar için masraf kartı oluşturabilme.
• Hazırladığınız masraf kartları için şablonlar
oluşturarak, masraf kartlarının dağılım oranlarını
belirleyebilme.
• Fişler içerisinde masraf kartlarından veya
şablonlarından seçim yaparak, şablonda belirtilen
orana göre programın masraf kartlarına
dağılım yapması.
• İhtiyaç duyulduğu her an masraf merkezi
hareket raporlarına erişebilme.
• Masraf merkezi hareket ve durum raporları.
Dönem Sonu İşlemleri
Bir dönem içerisinde yaptığınız işlemlerin özeti
olan dönem sonu işlemleri, yeni bir yıla geçmeden
önce içerisinde bulunduğunuz dönemi kapatmanıza
olanak sağlar. Dönem sonunda yaptığınız yanlış
bir hesaplama yeni yıllara da yansıyacağından oldukça
önemlidir. WOLVOX Genel Muhasebe Programı
dönem sonu işlemlerinde aşağıdaki adımları
izleyerek, zahmetsizce döneminizi kapatabilirsiniz.
• KDV tahakkuku.
• Hesap yansıtma işlemleri.
• Maliyet hesaplamaları.
• Kar/Zarar hesaplamaları.
• Virman hesabına aktarım işlemleri.
• Kur farkı raporları.
• Dönem kapanış fişi oluşturma işlemleri.

Paketler

  • Wolvox Mali Müşavir Paket 1 (Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar)
  • Wolvox Mali Müşavir Paket 2 (Stok, Genel Muhasebe, İşletme Defteri, Demirbaş, Bordro, Beyannameler, Mali Tablolar)